Ws

WS

Samoa

country in Oceania

WS
https://12r.uk/ws/

‘O le gagana Sāmoa ‘o le gagana moni a Sāmoa (Sāmoa i Sisifo), ‘atoa fo’i ma Amerika Sāmoa (Sāmoa i Sasa’e).

‘O le gagana Sāmoa e i totonu o le li’o o ‘Āiga o gagana o Austronesia. ‘O lenā ‘āiga e aofia ai le gagana fa’atoga, fa’atokelau, fa’atuvalu, ma malagasy.

‘O le gagana Sāmoa e fa’aaogaina e le tele o isi atunu’u i le Pasefika. E pei ‘o aso anamua, i motu e pei o Tuvalu, To’elau, ma Nauru sa leai ni a latou Tusi Pa’ia i a latou lava gagana. ‘O le Tusi Pa’ia Sāmoa sa fa’aaogāina e nā motu lāiti mo le faiga o a latou tapua’iga ma a latou misasā.

‘O le gagana Sāmoa, ‘o le lona tolu lea o gagana fa’aaogāina tele i Niu Sila. E tele nisi tagata i Niu Sila latou te iloa nai ‘upu fa’asamoa e pei o ‘upu nei: mālō, pīsupo, povi māsima, sapasui, sole, suga, talofa, uso.

Niu Sila: I totonu o Niu Sila, e tusa ma le 47% o tagata Samoa e fananau i Niu Sila e mafai ona talanoa pē fa’aaogā fo’i le gagana Samoa. ‘O lona uiga, ‘ua sili atu tagata fananau i Niu Sila ‘ua leiloa fa’aaoga pē lē mafai fo’i ona talanoa i le gagana Samoa.

https://sm.m.wikipedia.org/wiki/Gagana_fa%27a_Sāmoa