Vn

VN

Vietnam

republic in Southeast Asia

VN
https://12r.uk/vn/

Tiếng Việt

ngôn ngữ của người Việt và ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam

Tiếng Việt (chữ Nôm: tiếngViệt), cũng gọi là tiếng Việt Nam (㗂越南),[5] tiếng Kinh (㗂京) hay Việt ngữ (越語) là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thứctại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, tại Chương I Điều 5 Mục 3, ghi tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam. Hiện chưa có bất kỳ văn bản nào ở cấp nhà nước quy định giọng chuẩnvà quốc tự của tiếng Việt. Phần lớn các văn bản tiếng Việt ở Việt Nam được viết theo “Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt” áp dụng cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục nêu tại Quyết định của Bộ Giáo dục số 240/QĐ ngày 5 tháng 3 năm 1984 do những người thụ hưởng giáo dục đó sau này ra làm việc trong mọi lĩnh vực xã hội hướng tới việc chuẩn hóa chính tả tiếng Việt.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tiếng_Việt

12r.tv – 12r.tv/vn