Sp

Szkoła podstawowa

Szkoła dla dzieci w wieku 6–7 do 12–15 lat

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_ponadpodstawowa