Kategorier
SE

SE

Musik – YouTube.com

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Kasta tärning

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

Sverige

konstitutionell monarki i Nordeuropa

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sverige

Stockholm

huvudstad i Sverige

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stockholm

Svenska

östnordiskt språk, officiellt språk i Sverige och Finland

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska

0-zz.com / DE🇩🇪 EN🇬🇧 ES🇪🇸 FR🇫🇷 IT🇮🇹 NL🇳🇱 PL🇵🇱 PT🇵🇹 SE🇸🇪

Musik

ljudkonstform

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Musik


12r.pl/ay -> 12r.uk/ay -> 7hi7.com/ay

Wikipedia.org – Play game – portals, categories, states, cities, capital cities


SE

Sweden

constitutional monarchy in Northern Europe https://12r.uk/se/ https://12r.es/se/ https://12r.pl/se/

Svenska

östnordiskt språk, officiellt språk i Sverige och Finland Svenska (svenska(info)) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland. I övriga Finland talas det som modersmål framförallt i de finlandssvenska kustområdena i Österbotten, Åboland och Nyland. En liten minoritet svenskspråkiga finns även i Estland. Svenska är nära besläktat och i hög grad ömsesidigt begripligt med danska och norska. De andra nordiska språken, isländska och färöiska, är mindre ömsesidigt begripliga med svenska. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, vilket var det språk som talades av de germanska folken i Skandinavien. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska

12r.tv – 12r.tv/se