Kategori
AL

AL

Albania

republic in Southeast Europe

AL
https://12r.uk/al/

Gjuha shqipe

gjuhë indo-europiane

Gjuha shqipe (ose thjesht shqipja) është gjuhë dhe degë e veçantë e familjes indo-evropiane të folur nga më shumë se 6 milionë njerëz, kryesisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe në zona të tjera të Evropës Jugore ku ka një popullsi shqiptare, duke përfshirë Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës. Është gjuha zyrtare e Shqipërisë dhe Kosovës.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe

0-zz.com